17 november 2015

Nationell stödtelefon – våldsbejakande extremism

Känner du oro för att någon i din närhet ska ansluta sig till våldsbejakande extremistiska rörelser i Sverige och/eller utomlands? Nu finns en stödtelefon för dig, ring: 020 – 100 200.

Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism ger Röda Korset i uppdrag att starta en stödtelefon i syfte att förebygga våldsbejakande extremism. Stödtelefonen riktar sig till familj och närstående som känner oro för att en person ska ansluta sig till våldsbejakande extremistiska rörelser i Sverige och/eller utomlands. Det kan exempelvis röra sig om mamman, brodern, fotbollstränaren, läraren eller socialsekreteraren.

Till stödtelefonen kan oroliga anhöriga vända sig för att få råd och stöd om de befarar att någon i deras närhet riskerar att dras in i eller redan är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse: Telefonen når du på nummer 020-100 200 och är ett pilotprojekt som ska pågå fram till juni 2016.

National Support Line - Against Violent Extremism

In August the government decided that the National Coordinator against Violent Extremism were to give a Non-governmental organization the task to set up and operate a nationwide support line as a mean to prevent violent extremism. 

The Red Cross has been selected by the national coordinator to operate this task. The National Support Line operating on weekdays between 9:00-15:00, functions a switchboard connecting incoming calls to relevant local actors. All calls can be made anonymously and will not appear on the phone bill.

The National Support Line is a pilot project, undergoing continuous development, running until the 16th of June 2016. After this period an evaluation of the project will dictate its future form.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*