28 mars 2014

Nu införs genomfartsförbud för tung trafik på Vingåkersvägen och Oppundavägen.

Från och med den 1 april införs genomfartsförbud för tunga lastbilar på Vingåkersvägen och Oppundavägen. 

Bild: karta över Katrineholm som märker ut vilka vägar förbudet gäller

Förbudet träder i kraft den 1 april 2014. Från väg 555/Talltullen får tunga lastbilar inte köra rakt igenom till väg 52/Mejerigatan. Kartan ovanför visar var förbudet gäller.

Syftet med förbudet är att minska den tunga trafiken genom centrala Katrineholm och istället omleda trafiken till förbifarterna öster och norväst om Katrineholm. Ett genomfartsförbud av detta slag bidrar till minskad bullernivå, minskade avgasutsläpp och en säkrare trafikmiljö för trafikanter, cyklister och fotgängare.

Östra förbifarten, foto: Hanna Maxstad
Östra förbifarten Katrineholm. Foto: Hanna Maxstad.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*