27 februari 2014

Tyck om Katrineholm!

Skyline över Katrineholm

I Katrineholms kommun är ett av våra mål att ge en bra service och ett gott bemötande till dig som medborgare. Din synpunkt är viktig för kommunens fortsatta utveckling.

En synpunkt kan vara beröm. Det kan även vara förslag eller uppslag, en idé eller en plan för utveckling. En synpunkt kan dessutom vara ett klagomål, där du uttrycker ditt missnöje med en tjänst eller service som kommunen tillhandahåller och som inte motsvarar förväntningarna. En felanmälan är också en synpunkt.

Genom synpunkter:

  • Ökar ditt inflytande, delaktighet och dialog med Katrineholms kommun. 
  • Får vi snabbt reda på problem eller brister som vi kan åtgärda. 
  • Får vi hjälp i vårt förbättringsarbete och bra beslutsunderlag till förändringar och prioriteringar.

Synpunkter i Katrineholm

Under 2013 har totalt 47 stycken synpunkter registrerats online via e-tjänsten Synpunkten på Katrineholms kommuns webbplats, och de uppsatta brevlådorna på respektive förvaltning. 

Statistik över inkomna synpunkter i Katrineholm 2013

 

Exempel 2013

Nedan kan du ta del av några av de synpunkter som inkom under 2013, och de åtgärder som gjordes.

Hundpark

Under 2013 fick Katrineholms kommun ta emot flertalet önskemål om att anlägga en hundpark i Katrineholm. Frågan har nu blivit verklighet och är ett prioriterat arbete under 2014. Samhällsbyggnadsförvaltningen samarbetar med service- och teknikförvaltningen i frågan, och målet är att hundparken ska stå klar till sommaren.

Besöksparkering

Under en och samma dag förra året tog socialförvaltningen emot synpunkter via olika kanaler om deras besöksparkering. Synpunkterna var klagomål och handlade om svårigheterna att hitta lediga parkeringsplatser för besökare. Resultatet blev att man i nästkommande interna nyhetsbrev uppmanade och påminde anställda att använda personalparkeringen vid tivoliplatsen. Parkeringssituationen kunde på så sätt förbättras för socialförvaltningens besökare.

Lekplats

Med hjälp av en anmälan om en trasig gungkarusell i Julita hade service- och teknikförvaltningen möjlighet att ersätta den gamla lekplatsen med en ny och upprustad lekplats.

Specialkostintyg

Kostservice fick under 2013 ta emot ett antal specialkostintyg ifrån en grupp föräldrar från en skola i kommunen. Intyget gällde krav om att servera barnen svenskt kött. Genom flera möten med föräldrar, rektor och politiker tillsammans med kostchef och dietist hade man möjlighet att öppna upp för en konstruktiv dialog. Resultatet blev att intygen inte behövde aktualiseras då kommunen kan leva upp till kravet, samtidigt som kostservice insåg vikten av den konstruktiva dialogen. Idag strävar kostservice i största möjliga mån att vara ute på plats i skolorna och föra en dialog om den viktiga måltiden.

Efterfrågan ger aktivitet

Furulidens vårdboende fick under 2013 en synpunkt om att personalen borde berätta för de boende vad som står i lokaltidningen. Detta medförde att det numera är högläsning ur Katrineholms kuriren på Furuliden måndag till fredag. Det är de boendes intressen som styr vilka aktiviteter som erbjuds på boendena och genom synpunkter kan de sociala aktiviteterna utvecklas. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*