10 juni 2014

Stor bredbandssatsning på Katrineholms landsbygd

Katrineholm satsar ytterligare 50 miljoner kronor på bredbandsutbyggnaden. Målet är att 95 % av alla hushåll och företag i kommunen ska ha möjlighet till fiberbaserat bredband år 2020.


Göran Dahlström undersöker närmare hur fiber ser ut. En enda optisk fiber, tunn som ett hårstrå, kan idag överföra bortåt 3200 miljarder bitar (3200 gigabit eller 3,2 terabit) per sekund. Med ljusets hastighet, ca. 7,5 varv runt jorden på en sekund.

Nationellt är målet att 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Katrineholm kommuns spänner bågen lite till; 95 % av alla hushåll och företag i kommunen ska ha möjlighet till fiberbaserat bredband. Resterande 5 % räknar man med att nå med annan teknik.

– Bredband är av stor betydelse för att Katrineholm ska kunna ställa om och effektivisera sin egen verksamhet, men också göra det möjligt för andra myndigheter, offentliga aktörer att leverera tjänster direkt till medborgare, företagare och brukare och därmed minska betydelsen av det fysiska avståndet. Vi anser att bredband är en viktig förutsättning för tillgänglighet och god tillväxt i vår kommun dessutom ökar det också landsbygdens attraktionskraft, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström.

Ärendet ska upp för beslut i kommunstyrelsen onsdag den 18:e juni.


Jenny Bolander chef kommunledningsförvaltningen och Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande, presenterar bredbandstrategin för lokal press.

FOTO: Geza Simon

FAKTA BREDBANDSUTBYGGNADEN
Bredbandsatsningen, så här jobbar kommunen

  • Kommunen anslår tio miljoner kronor årligen fram till och med 2020 – totalt 50 miljoner kronor.
  • Aktivt bevaka möjligheter att öka utbyggnadstakt med olika stöd och bidrag
  • Ser till att det på landsbygden, där intresse från marknaden saknas, genomförs ett antal utbyggnadsprojekt per år
  • Samarbeta lokalt och regionalt, med näringslivet, lokala nätägare och andra aktörer
  • Kommunen ska inte konkurrera med marknaden
  • Prioritera landsbygd där marknaden inte är intresserad att satsa
  • Utbyggnad på landsbygd sker enligt byalagsprincipen

Förutsättningar

Behovet styr utbyggnaden därför kommer utbyggnaden av IT-infrastruktur i Katrineholms kommun att ske på marknadsmässiga grunder baserat på ett uttalat behov, från näringsliv, offentlig sektor eller privatpersoner.

Kontaktperson:

Fransson Michael, IT Katrineholms kommun
Mejl: michael.fransson@katrineholm.se
Telefon: 0150 – 568 30

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*