4 mars 2014

PRESSMEDDELANDE: Logistikcentrum tecknar nya avtal

För att ytterligare rationalisera och effektivisera hanteringen av järnvägsgods har Copenhagen Malmö Port, CMP idag ingått ett samarbetsavtal med Katrineholm Rail Point AB (KRP).

Samarbetet syftar till att utveckla järnvägstrafiken för gods mellan hamn och terminal. CMP och KRP ska ta fram ett gemensamt erbjudande om en helhetslösning för transport och hantering av järnvägsgods, för både nationell och internationell trafik.  Målsättningen är även att utveckla kringtjänster som efterfrågas av de båda bolagens kunder.

Läs pressmeddelandet i sin helhet i länken till höger.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*