22 april 2014

Örnen får tillökning

Tio nya förskoleavdelningar och trettio nya jobb. På en pressträff vid förskolan Örnen meddelade kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström och vice ordförande Lars Härnström om den planerade förskolesatsningen i Katrineholm. Det är den största satsningen sedan sjuttiotalet.


Göran Dahlström framför Katrineholm Kurirens reportrar.

Först ut av förskolorna att få ”tillökning” blir Örnen och Näverstugan. Här planeras fem nya avdelningar som ska stå klara under 2015. Dessutom kommer två helt nya förskolor att byggas vid Skogsborg och Forssjö som också kommer vara klart under samma år. Till- och nybyggnadsplanerna ska till kommunstyrelsen för beslut tisdag den 29 april. 


Lars Härnström (M) och Göran Dahlström (S)

Med anledning av befolkningstillväxten har Katrineholm ett stort behov av förskole­platser. Därför satsas cirka 58 miljoner kronor för att möta dessa behov. De föreslagna ny- och ombyggnationerna kommer att ge kommunen 10 nya förskole­avdelningar och kommer också innebära nyrekryteringar av personal, trettio nya tjänster motsvarande 10 miljoner kronor.

 – Det här är en rejäl satsning på våra minsta kommuninvånare. Inte sedan sjuttiotalet har vi satsat så mycket på förskolor i kommunen, säger Göran Dahlström.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*