17 november 2014

Nya tidtabeller i busstrafiken från och med 14 december

I ett pressmeddelande från Sörmlandstrafiken den 17 november meddelar man att arbetet fortsätter för att skapa en så bra och användarvänlig kollektivtrafik som möjligt så att fler väljer att resa kollektivt.

Sörmlandstrafiken väljer att anpassa en stor del av busstrafiken efter tågens nya tider och passar samtidigt på att göra små förändringar där man sett behov under året. För Katrineholms del slås linje 3 och 4 ihop till en linje.

Varför slås linje 3 och 4 ihop? 
Linje 3 och 4 slås ihop med anledning av att resandet i stadstrafiken under flera år haft en nedåtgående utveckling. En bedömning är även gjord att delar av trafiken, som är att betrakta som servicelinjekaraktär, inte är anpassad utifrån den målgrupp som den riktar sig till, äldre och funktionshindrade. Detta då trafiken körs med fordon av normaltyp som även används i landsbygdstrafiken och därmed varken är anpassad utifrån resenärernas behov eller det vägnät som trafiken använder. Den nya linjen heter linje 3 och har en grön linjefärg. Se karta nedan.

För att möjliggöra hopslagningen av linje 3 och 4 kommer en del hållplatser att tas bort. En ny hållplats byggs på Prins Bertils gata vid Backavallens entré, hållplatsens namn blir Backavallen.

Hållplats Jägaregatan kommer från den 14 december att vara öppen för busstrafik i båda riktningarna.

Hållplatserna Tallstigen, Duveholmsgatan och Blomstervägen får nya alternativa hållplatser: 
Tallbacken, Oddergatan, Solbacken, Torggatan eller Nävertorps torg som ligger cirka 300 – 800 meter bort. 

Hållplatserna Friggagatan och Stallgårdsvägen får nya alternativa hållplatser:  
Hållplats Talltullen som ligger cirka 500 – 800 meter bort. Alternativet är att åka med landsortslinje 483 som passerar hållplatserna. En ny hållplats byggs på Prins Bertils gata vid Backavallens entré, hållplatsens namn blir Backavallen.

Karta: Länstrafiken Sörmland

Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster

De nya tidtabellerna gäller fr.o.m. den 14 december 2014. Mer information finns i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Sörmlandstrafiken

Kundtjänst Sörmlandstrafiken: 0771-22 40 00