18 mars 2014

Nya arbetskläder på gång

Vård och omsorgsförvaltningen och Bildningsförvaltningen föreslås få 1.35 miljoner kronor till ändamålsenliga arbetskläder.

Det har under de senaste veckorna gjort en översyn av behovet av ytterkläder bland kommunens anställda, som till stor del av arbetstiden vistas ute.

Igår den 17 mars vid kommunfullmäktigemötet informerade Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande förslaget för kommunfullmäktige; 1,35 miljoner kronor av 2013 års bokslut föreslår man ska öronmärkas till ytterkläder för yrkesgrupper inom Vård och omsorgsförvaltningen samt Bildningsförvaltningen.  

Följande yrkeskategorier berörs:

Vård och omsorgsförvaltningen
Hemtjänst inklusive nattpatrull

Sjuksköterskor och rehabpersonal

Larmpatrull, pool, reception

Personlig assistans

Boendestöd

Vårdboende, korttid inkl natt

Dagverksamhet inom äldreomsorgen

Boende inom område 5

Sysselsättningen/avlösning/ledsagning

Resurscenter daglig verksamhet HO

Gruppbostäder område 6

Korttid/fritid

Vikarier

Bildningsförvaltningen
Barnomsorg

Fritidsverksamhet

Särskoleverksamhet

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*