25 november 2014

Nu bygger Katrineholm ännu en förskola

Ännu en förskola är planerad att öppna i Katrineholm. Den här gången ska den byggas mellan Sandbäcksskolan och förskolan Tjädern, i två våningar.


FOTO: Hanna Maxstad


Nu planeras det för att öppna ytterligare en förskola, med plats för cirka 80 barn, i Katrineholm. Den ska byggas vid Fortunagatan mellan förskolan Tjädern och Sandbäcksskolan, och byggnaden ska vara i två plan. Förskolan är planerad att stå färdig hösten 2015.

I morgon, onsdag den 26 november, föreslås kommunstyrelsen att besluta om den nya förskolan, som ska heta Berguven.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*