20 januari 2014

Kommunfullmäktige i webb-tv 20 januari

Här kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde i webbtvsändning måndagen den 20 januari klockan 18.

Ärenden

Allmänhetens fråga

 1. Protokollsjustering
 2. Sammanträdets laga tillkomst
 3. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)
 4. Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun
 5. Partistöd 2014
 6. Revidering av Övergripande plan med budget 2014-2016
 7. Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland
 8. Delårsrapport 2/2013 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
 9. Svar på motion om särskilda villkor vid upphandlingar
 10. Svar på motion om läxhjälp
 11. Svar på motion om förändrad starttid för kommunfullmäktige 2014
 12. Svar på motion om ökad valmöjlighet av kost
 13. Interpellation om hemtjänstvården i kommunen
 14. Interpellation om gynnande av företagande i kommunen
 15. Meddelande
 16. Fråga om skyltningen mot Nyköping och Norrköping via nya kringleden
 17. Tillkommande ärenden
Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*