19 mars 2014

Kommunen har en välskött ekonomi

För nionde året i rad gör Katrineholms kommun ett positivt bokslut. Resultatet för 2013 uppgår till 39.1 miljoner kronor. Inga lån och inlösta pensionsåtaganden ger en trygg grund att stå på inför framtiden.

Katrineholms kommun gör för nionde året i rad ett positivt bokslut. Man har dessutom löst in alla lån vilket gör Katrineholms kommun till en av få skuldfria kommuner i Sverige. Vidare har kommunen också löst in pensionsåtaganden för 400 miljoner kronor vilket är mycket positivt ur ett långsiktigt perspektiv.

Total ger det ett positivt bokslut för 2013 på 39.1 miljoner kronor.

Av bokslutets resultat har följande projekt fått öronmärkta medel, totalt 20,5 miljoner kronor:

  • Ungdomstorget Viadidakt – 2.3 miljoner kronor
  • Arbetslinjen 2.0 – 8 miljoner kronor
  • Pilotprojekt Hel-del på Lövåsgården – 3 miljoner kronor
  • Kompetensutveckling inom förskolan – 600 000 kronor
  • Arbetskläder för utomhusbruk – 1.35 miljoner kronor
  • Individ- och familjeomsorgen – 2 miljoner kronor
  • Lov- och sommarskola – 550 000 kronor
  • Utökad verksamhet för turistbyrån – 700 000 kronor
  • Sommarjobb för ungdomar – 2 miljoner kronor

Läs om allt kommunen gjort under förra året, hur det gick och vilka satsningar som sker för framtiden i kommunens årsredovisning för 2013. Länk i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Årsredovisning för 2013

Läs årsredovisningen här.