28 november 2014

Katrineholms kommuns nya "regering" utsedd

Katrineholms kommuns nya ordförandegrupp i nämnder och styrelser presenterades idag vid Gröna Kulle.

Majoriteten presenterande idag sitt förslag till fördelning av poster som ordförande och vice ordförande i nämnderna för den nya mandatperioden. Kommunfullmäktige tar beslut om detta vid sitt sammanträde den 15 december i år. Den nya ordförandegruppen börjar sitt uppdraget den 1 januari 2015.

Kommunfullmäktige

Ordförande: Torgerd Jansson (S)
Vice ordförande: Annie-Marie Carlsson (M)

Kommunstyrelsen

Ordförande: Göran Dahlström (S)
Vice ordförande: Lars Härnström (M)

Bildningsnämnden

Ordförande: Johan Söderberg (S)
Vice ordförande: Bo Sivars (M)

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Ulrica Truedsson (S)
Vice ordförande: Bengt Andersson (M)

Service- och tekniknämnden

Ordförande: Anneli Hedberg (S)
Vice ordförande: Johan Hartman (M)

Socialnämnden

Ordförande: Pat Werner (S)
Vice ordförande: Christer Sundqvist (M)

Kultur- och turismnämnden

Ordförande: Cissi Björk (S)
Vice ordförande: Christoffer Öqvist (M)

Bygg- och miljönämnden

Ordförande: Martin Edgélius (M)
Vice ordförande: Marie-Louise Karlsson (S)

Vididaktnämnden

Ordförande: Gunilla Magnusson (S)
Vice ordförande: Vingåker 

Valnämnden

Ordförande: Annie-Marie Carlsson (M)
Vice ordförande: Michael Hagberg (S)

KFAB

Ordförande: Fredrik Olovsson (S)
Vice ordförande: Erik Liljencrantz (M)

Katrineholm Vatten AB

Ordförande: Johan Hartman (M)
Vice ordförande: Anneli Hedberg (S)

Samtliga nämndordföranden i Katrineholms kommun.
Översta raden från vänster: Pat Werner (S), Michael Hagberg (S), Johan Hartman (M), Christoffer Öqvist (M), Bengt Andersson (M) och Martin Edgélius (M). Mittenraden: Johan Söderberg (S), Bo Sivars (M), Lars Härnström (M), Marie-Louise Karlsson (S), Fredrik Olovsson (S), Göran Dahlström (S), Gunilla Magnusson (S) och Torgerd Jansson (S). Nedre raden: Christer Sundqvist (M), Annie-Marie Carlsson (M), Ulrica Truedsson (S) och Anneli Hedberg (S). Saknas på bilden: Cissi Björk (S) och Erik Liljencrantz (M).
FOTO: Geza Simon

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*