7 april 2014

Internationellt besök från Tanzania i Katrineholm

Sedan 2008 har Katrineholms kommun drivit ett projekt med distriktet Muheza i Tanzania. Som kommun är det viktigt att ingå i ett internationellt sammanhang. För Katrineholm innebär det bland annat att medverka i olika nätverk och projekt samt att ha goda internationella kontakter.

Gruppfoto på trappen till Gröna Kulle, foto: Josefine Karlsson

Från den 30 mars till den 5 april besökte en delegation från distriktet Muheza Katrineholm. Delegationen från Muheza har varit motsvarande våra kommunalråd, kommunchef, jurist och projektledare. Under vistelsen har sällskapet bland annat gjort besök på Stocktorps gård i Flen, Hagbyberga säteri i Björkvik, stadshuset Gröna Kulle i Katrineholm och Tanzanias ambassad i Täby. 

Miljöteknik för hållbar utveckling

Samarbetet mellan distriktet Muheza och Katrineholms kommun inleddes med projektet Miljöteknik för hållbar utveckling (Environmental Technology for Sustainable Development). Syftet var att bygga upp ömsesidig förståelse mellan Katrineholms kommun och Muheza distriktet, stödja miljövänlig teknik, entreprenörskap och hållbar socioekonomisk utveckling, och utveckla business to business-partnerskap mellan företag i Muheza och Katrineholm.

Under delegationens besök har bland annat följande aktiviteter ägt rum:

  • Ett avtal har färdigställts och gäller en mjölkstation med solceller som skall levereras till Muheza District till en by som heter Kambai.
  • En uppgraderad strategi har tagits fram som gäller till juni 2016 för Muheza District. Strategin fokuserar på vatten, avverkning av skog och energi.
  • Många intressanta diskussioner har ägt rum mellan delegationen från Tanzania och Katrineholms kommun.

Tidigare besök

Under 2010 besökte Katrineholms kommun Muheza tillsammans med fem stycken företag som utbildade 23 personer i sol, vindkraft, kyla, biogas, vatten samt vägar och maskiner. Resultatet blev en biogasanläggning som byggdes vid ett av distriktets sjukhus. Från Tanzanias håll såg man ett stort behov av förnyelsebar energiförsörjning på landsbygden, för att förbättra den socioekonomiska levnadsstandarden och på lång sikt även öka jämställdhet och lokal demokrati. Katrineholms miljöteknikföretag har i sin tur behov av nya marknader för sin internationaliseringsprocess.  

Möte i salongen på Gröna Kulle, foto: Josefine Karlsson

Möte i salongen på Gröna Kulle, foto: Josefine Karlsson

Se mer bilder från besöket: bildkollage(pdf, 2Mb).
Foto: Josefine Karlsson, informationsavdelningen. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*