30 januari 2014

Katrineholm anordnar bostadsseminarium

Befolkningsmålet 2030 i Katrineholm är 40 000 invånare. För att nå målet behöver 4 000 bostäder byggas. 

Bostad i Katrineholm, foto: Hanna Maxstad

Den 21 februari anordnar Katrineholms kommun seminariet Du får Råd där fokus ligger på att föra ett demokratiskt samtal om bostadsbyggandet och boendet på nationell nivå. Medverkar gör bland annat bostadsminister Stefan Attefall och landshövding Liselott Hagberg.

På både ett lokalt som regionalt och nationellt plan är efterfrågan på bostäder större än tillgången. Samtidigt inriktas debatten i alltför stor utsträckning på förhållanden i mycket speciella delar av tillväxtregionerna, och det som byggs siktar på en exklusiv marknad. Därmed hindras stora delar av t ex ungdomsgenerationen från att skaffa bostad. Här finns alltså ett ”efterfrågefönster” på nya lösningar, smarta metoder och seriösa konkreta debattinlägg.

Du får Råd

Seminariet Du får Råd handlar om att Katrineholms kommun vill bidra till att utveckla den lokala byggindustrin, och andra näringsidkare, med sikte på region- och Sverigemarknaden. Tillsammans med väsentliga partners i byggprocessen finns möjlighet att söka och finna vägar att bringa ner kostnaderna, och undersöka hur småhus kan byggas enligt mottot Du får Råd.

Medverkande talare:

Bostadsminister Stefan Attefall
Landshövding Liselott Hagberg
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström
Förbundsdirektör Sveriges Arkitekter Catherina Fored
Mårten Lindström Bygginnovationen
Samhällsbyggnadschef vid Länsstyrelsen Södermanland Patrik Nissen
Byggmästareföreningens ordförande Jan Carlsson
Regionchef (KFV) Sörmlands Sparbank Håkan Bennetoft
Samhällsbyggnads- och näringslivschef i Katrineholm Lars Hågbrandt.

Foto: Hanna Maxstad

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*