5 mars 2014

Samråd inför revidering av kommunal renhållningsordning i Katrineholms kommun

Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner avser revidera respektive renhållningsordning. Respektive kommun bjuder nu in till samråd om förslag till reviderad renhållningsordning.

I renhållningsordningen finns bestämmelser om kommunens avfallshantering, bland annat om hur du som fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera uppkommet hushållsavfall och under vilka förutsättningar du själv kan ta hand om såväl hushållsavfall som annat avfall som uppkommer hos dig.

Respektive kommun avser att bland annat införa nya bestämmelser om förbrukat filtermaterial från fosforfallande anläggningar och utsortering av matavfall. Respektive kommun bjuder nu in till samråd om förslag till reviderad renhållningsordning. Under samrådet ges du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet kommer inkomna synpunkter att beaktas. Därefter kommer förslagen att ställas ut för granskning under fyra veckor då du även har möjlighet att lämna synpunkter.

Kommunfullmäktige i respektive kommun avser anta den reviderade renhållningsordningen under vintern 2014-2015. Den reviderade renhållningsordningen bör därmed kunna träda i kraft under våren 2015.

Kommunernas respektive förslag till reviderad renhållningsordning finns på följande adresser i Katrineholm:
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 ("AVA-huset")
.
- Katrineholms bibliotek, Djulögatan 27.

Lämna din synpunkt

Synpunkter lämnas per e-post: kundtjanst@sormlandvatten.se eller post: Sörmland Vatten och Avfall AB, Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm. Du kan också ringa på telefon: 0150-800 100. Tänk på att ange vilken kommun din synpunkter gäller för. Vi vill ha Dina synpunkter senast den 2 april 2014.

Läs mer i länkarna i högerspalten.


Skicka ett tips om sidan till någon