27 februari 2014

Katrineholm kommuns anställda är stolta över sitt arbete

84 % av de anställda i Katrineholms kommun känner stolthet över det jobb de gör. Det här visar årets resultat (2013) i Katrineholm kommuns egen mätning av Nöjd Medarbetar Index (NMI). Kommuner och landsting har enligt Svenskt Kvalitetsindex de mest engagerade och motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden.

– Att ha kunskap och förståelse för hur våra medarbetare mår, hur de ser på ledarskapet i kommunen, hur kul och utvecklande det är på jobbet är nödvändigt för kommunens möjligheter att vara en framgångsrik arbetsplats. Resultaten används för att göra kommunen som arbetsgivare ännu bättre, säger kommunchefen i Katrineholm Sari Eriksson.

Ett företag där medarbetare trivs och utvecklas är avgörande för att kunna göra ett bra jobb och för att attrahera nya medarbetare till företaget. På senare år har medarbetarrelationer blivit en strategisk fråga som många företagsledningar tar på stort allvar.

– Vi fick ett totalt resultat på 67 vilket är lite under det uppsatta målet 70, men det är fortfarande ett mycket bra resultat. Kategorierna ”Delaktighet” och ”Kommunen som arbetsplats” fick höga resultat vilket är glädjande. Det vi behöver jobba vidare med och bli bättre på är ledarskapet och den fysiska arbetsmiljön. Under den närmaste tiden kommer varje förvaltning ta fram handlingsplaner på hur de ska förbättra dessa två områden.

Av totalt cirka 3000 medarbetare svarade cirka 1 900 på undersökingen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*