11 augusti 2014

Invigning av ny gång- och cykelväg i Bie

Flickor går på gång- och cykelväg i Bie.

Nu är nya gång- och cykelvägen som går mellan Äsplund och centrala Bie invigd. Vägen är 430 meter lång och går genom ett vackert skogsparti.

Den är främst byggd för att öka säkerheten för barn och ungdomar på väg till skolan och fritidsaktiviter. Det finns även belysning och vägen kommer att plogas vintertid.

Initiativet till gång- och cykelvägen kommer från bieborna som gjorde en namninsamling till kommunen som gillade förslaget.

Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström klipper bandet med barn och vuxna runtomkring.

På invigningen kom flera vuxna och barn som hjälpte kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström att klippa bandet.

Skicka ett tips om sidan till någon