12 december 2014

Invånarna ger kommunen tummen upp

Hur bra är det att bo i Katrineholms kommun? Vad tycker invånarna om kommunens verksamheter. Och hur är det ställt med medborgarinflytande? Detta har Statistiska Centralbyrån undersökt i Katrineholms kommun. Resultatet? Tummen upp!

Katrineholms kommun deltar i en landsomfattande undersökning som utförs av Statistiska centralbyrån (SCB). 129 kommuner i Sverige deltar och i Katrineholms kommun fick 1 200 invånare i åldrarna 18 – 84 år chansen att vara med. Nästan hälften av de tillfrågade svarade på enkäten.

Skateparksinvigningen i Katrineholm, augusti 2014
Skateparksinvigningen i Katrineholm, efterlängtad och populär. FOTO: Hanna Maxstad

 

 – Vi vill ha så mycket dialog som möjligt med invånarna, det här är ett av flera sätt som vi bjuder in medborgarna att vara med och påverka sin kommun. Genom resultatet får vi svar som kan hjälpa oss att bli bättre i våra verksamheter. Det ger oss också en möjlighet att jämföra oss med andra kommuner, säger Karin Rytter handläggare vid kommunen.

Undersökningen är en attitydundersökning och inte en brukarundersökning. De tillfrågade har fått chansen att tycka till om verksamheter som de kanske inte har egna erfarenheter av – det är den upplevda känslan som är viktig.

Resultatet är positivt. Det som lyfts fram i resultatrapporten är: bra kommersiellt utbud, kommunikationer, fritidsmöjligheter, räddningstjänst, kultur, information och kontakt.

SCB föreslår några prioriterade områden att arbeta vidare med i kommunen: ökat bostadsbyggande, ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare, Hållbar miljö, förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar.

– Samtliga av de prioriterade områdena har vi redan fångat upp i Kommunplan 2015 – 2018. Alla de föreslagna förbättringsområdena kommer vi att aktivt jobba med under de närmaste åren, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström.

Fakta undersökningen:

Genomfördes under september till november, hösten 2014. Ett urval på 1200 personer, 49 procent av urvalet besvarade enkäten. 129 kommuner deltog i undersökningen våren eller hösten 2014.
I resultatet redovisas betygsindex som kan variera mellan 0-100. De tre huvudområden som undersöktes var:

Nöjd-Region-Index, hur medborgarna bedömer Katrineholms kommun som en plats av bo och leva på

Katrineholms kommun 2014:                  60
Resultat samtliga 129 kommuner 2014:    61
Katrineholms kommun 2008:                  56

Nöjd-Medborgar-Index, hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Katrineholms kommun

Katrineholms kommun 2014:                  58
Resultat samtliga 129 kommuner 2014:    55
Katrineholms kommun 2008:                  50

Nöjd-Inflytande-Index, hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Katrineholms kommun

Katrineholms kommun 2014:                  44
Resultat samtliga 129 kommuner 2014:    41
Kommunsresultat 2008:                        36

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer om enkäten

I slutet av december kommer SCB att publicera fullständigt resultat av medborgarundersökningen på sin hemsida: www.scb.se