12 juni 2014

Idrottsföreningarna intar skolgårdarna i Katrineholm

Katrineholms skolor, Sörmlandsidrotten SISU och kommunens idrottsföreningar går samman för att göra idrotten mer synlig och tillgänglig för skolbarnen. Tillsammans ska de hjälpa barn att hitta sin idrott eller sitt fritidsintresse och alla ska ges samma möjligheter. Katrineholms kommun stöttar samarbetet med 140 000 kronor.


SISU, skolan och idrottsföreningar startar ett samarbete som ska ge skolbarnen möjlighet att prova på olika idrotter. Det här tycker Katrineholms kommun är ett utmärkt projekt därför "bollar" kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström, in en extra slant i projektet.

Ärendet ska upp för beslut i kommunstyrelsen onsdag den 18:e juni.

FOTO: Geza Simon

 

Med start läsåret 2014/15 kommer idrotten inta Katrineholm skolgårdar. Idrotten ska göras mer tillgänglig för skolbarnen. De som kanske är lite blyga och inte törs gå själv till en idrottsförening får nu chansen att prova på flera idrotter på sin skola.

Tillsammans med SISU kommer KVBS, Katrineholms AIK, Värmbol FC och KIF Basket att sköta det löpande arbetet med skolorna. Tillsammans planerar de hur, var, när idrotten besöker skolan. Självklart är alla andra idrottsföreningar välkomna att visa upp sig. Planen är också att årligen genomföra 4-6 större ”prova på” dagar.  

Till en början kommer samarbetet bara gälla skolorna Nyhem, Väster, Skogsborg och Sandbäcken. Om det går bra är målet att vidga samarbete mellan skola och föreningsliv även till kransorterna.

SISU finansierar projektet med 200 000-250 000 kronor. Katrineholms kommun skjuter till ytterligare 140 000 kronor.

Enligt SISU är detta ett unikt projekt i Sverige. I många kommuner pratar man om samarbete mellan kommun, skola och föreningar men de har inte riktigt hittat formerna för det än. Här i Katrineholm finns aktiva föreningar, engagerade skolor och en kommun som värderar föreningslivet högt.

 – Jag tycker att det här samarbetet verkar mycket bra. Föreningar och skola utgör en viktig del i barnens fostran in i ett demokratiskt samhälle. Om samarbetet dessutom leder till att fler börjar idrotta så är det en bonus, säger Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande.

Ärendet ska upp för beslut i kommunstyrelsen onsdag den 18:e juni.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*