19 juni 2014

Grattis pendlare - fler och enklare turer

Tätare turer och ett enda pendelkort som ska gälla på både tåg, bussar, tunnelbana och spårväg. Det blir snart verklighet i Mälardalen, Östergötland och Örebro.

Nya tåg köps in för att utöka turtäthet och ett avtal som knyter ihop regionerna runt Mälaren har skrivits under. Sörmland Kollektivtrafikmyndighets senaste pressmeddelande levererar positiva nyheter till kommunens pendlare:

Trafiken kommer att utökas successivt under åren 2017–2020, i takt med att nya tåg levereras och infrastrukturen byggs ut. Vingåker, Katrineholm, Flen och Gnesta får fler avgångar med Sörmlandspilen – både i riktning mot Hallsberg och mot Stockholm.

Det nya avtalet innebär också att man som pendlare bara behöver ett pendelkort. Det ska gälla både på tågen mellan städerna och på tunnelbana, spårvagnar och bussar inom de olika städerna i regionen.

Genom de nya tågen kan också restiden kortas.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*