27 juni 2014

Glädjande betygsresultat i Katrineholms skolor

Anneli Hedberg, Helene Björkqvist och Anna Thörn

Efter lång nedåtgående trend och ett hårt arbete för att bryta den, går äntligen betygsresultaten för niorna i Katrineholms skolor uppåt. Ganska mycket uppåt.

På ett läsår har andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ökat med flera procentenheter, från 71 till 76,5 procent. Om man dessutom ser till de elever som bott i Sverige längre än ett år är motsvarande ökning ännu större, från 74 till 81,1 procent.

– Kommunens satsning på bland annat matematik och läslyft börjar nu, tillsammans med lärarnas och elevernas målmedvetna arbete, ge resultat. Det är positivt och glädjande för alla elever och pedagoger och ger anledning för katrineholmarna att känna stolthet över Katrineholms skolor!, säger bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S).

Inte bara andelen gymnasiebehöriga elever har ökat, betygssnittet håller samma riktning, på samtliga högstadieskolor. Störst höjning och ökning står Nyhemsskolan för, särskilt Nyhemsskolans pojkar.

– Det är ett fantastiskt resultat! En otroligt välförtjänt belöning för alla inblandade; politiker, tjänstemän, pedagoger och framförallt för eleverna. För dem är det här en fantastisk framgång som stärker deras självkänsla och självförtroende inför gymnasietiden, förklarar Helene Björkqvist, chef för bildningsförvaltningen.

Verksamhetschef Anna Thörn håller med.

– Vi har brutit den nedåtgående trenden. Nu ligger utmaningen i att hålla i det här, titta på det vi gjort bra och ta med oss det i det kommande arbetet. Den ekonomiska satsning som gjordes för att uppnå det här har delvis använts till teknisk utrustning samt att utveckla de elevnära arbetssätten. Det är en god investering som nu kommer efterföljande elever till del, avslutar hon.

I statistiken nedan ingår alla nior i Katrineholms kommunala skolor, även ungdomar som bott i Sverige mindre än ett år.

­­­ 

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*