20 maj 2014

Den stora utmaningen

Det byggs mer bostäder och förskolor än på länge i Katrineholm just nu. Nu är det dags för fler byggplaner. Genom en Boendestrategi ska kommunen ta ett samlat grepp över boendesituationen för äldre och senast 2020 ska det första äldreboendet stå klart.

Göran Dahlström och Lars Härnström
Göran Dahlström och Lars Härnström

Vid en pressträff tisdag den 20 maj berättade Göran Dahlström (S) kommunstyrelsen ordförande och Lars Härnström (M) kommunstyrelsens vice ordförande om kommunens Boendestrategi för äldre.

– Vi står inför vår största utmaning hittills. Vår befolkningsprognos visar att den stora ökningen av personer över 80 år kommer år 2025-2030 i Katrineholms kommun. Med kommunens egna befolkningsmål på 40 000 invånare till år 2030 kan den äldre befolkningen öka ännu mer. Det är dags att sätta igång nu, säger Göran Dahlström.

Inte bara flera hus

Boendestrategin handlar inte bara om fler hus och platser utan den tar ett helhetsgrepp över de äldres boendesituation.

 – Vi vet att många helst vill bo hemma så länge som möjligt därför kommer vi tillsammans med Katrineholm Fastighet AB och övriga fastighetsaktörer att se över tillgängligheten på redan befintliga bostäder. Tanken är att ta fram en gemensam bostadskö för tillgänglighetsanpassade bostäder. I vissa fall är det också fördelaktigare ekonomiskt att tillgänglighetsanpassa befintliga bostäder än att bygga nya, säger Göran Dahlström.

Ungdomslägenheter

Det första äldreboendet ska stå färdigt 2020 och kommer att rymma femtio platser. Planerna är att den ska byggas på hörnet Drottninggatan och Linnévägen, idag en parkering vid Igelkotten. I samband med planeringen av äldreboendet kommer Samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka möjligheterna till ungdomslägenheter i samma fastighet.

Boendestrategin för äldre kommer att tas upp för beslut i Kommunstyrelsen tisdag den 27:e maj.

FOTO: Geza simon

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*