8 juli 2014

Besöken till Katrineholm ökar kraftigt

KFV Marknadsföring har tillsammans med Resurs samlat in fakta och data från Turistsäsongen 2013. Denna sammanställning är nu klar och visar på en fantastisk ökning.

Omsättningsmässigt har besöksnäringen i Katrineholm ökat med 80% och antalet sysselsatta inom besöksnäringen har gått från ca 200 årsanställda till 356 i jämförelse med 2012. Sysselsättningsökningen är främst inom restaurang och shopping.

De stora ökningarna beror framför allt på antalet dagbesök på Sportcentrum som tidigare inte redovisats fullt ut och detta är Katrineholms avgjort största besöksmål.

Läs hela rapporten - finns som länk i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*