7 mars 2014

Årets storträff med somalier och kommunledning

Torsdagen den 6 mars var det dags för den årliga storträffen med somaliska katrineholmare och kommunledningen.

Syftet med mötet är att knyta kontakter och diskutera med företrädare för Arbetsförmedlingen, olika fastighetsägare, utbildning/skola, socialförvaltningen och kommunledningen.

Ämnen som kom upp var bland annat bostäder, barnens språkutveckling i skolan, Svenska för invandrare (SFI) och utbildning.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*