25 april 2014

76 steg i Lustgården

Miljöfrågor har länge varit viktiga i Katrineholms kommun. Rio-konferensen var en FN-konferens som hölls i Rio de Janeiro 1992. Konferensens syfte var att framställa riktlinjer inom miljö och hållbar utveckling. Vid konferensen deltog 172 länder, varav 108 st hade skickat sina högsta regeringsföreträdare.

Redan innan mötet i Rio antogs en miljöstrategi för Katrineholms kommun. Miljöstrategin var, när den antogs något av ett pionjärarbete. Katrineholm fick därför ett hedersdiplom i Kung Carl Gustavs miljötävlan hösten 1992.

Katrineholms utgångspunkt var då att vara en förebild när det gäller att ta ansvar för miljön.

Vi har fortsatt i samma anda.

Idag kan vi stolt presentera våra 76 steg mot en hållbarare Lustgård.

Läs om alla de 76 stegen i bilagan här intill.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*