10 april 2013

Stormöte om somalisk familjeåterförening

Ett 70-tal somalier kom när Katrineholms kommuns ledning återigen bjöd in de somaliska katrineholmarna till stormöte den 9 april. Syftet med mötet var att förbereda för de somaliska familjernas återförening med anhöriga för att tillsammans kunna ge ett bra mottagande.

Två somaliska katrineholmskvinnor och kommunalråd Göran Dahlström. Foto: Maria Magnusson

På träffen fanns bland annat representanter från Arbetsförmedlingen och Katrineholms Fastighets AB (KFAB), utbildning/skola, socialförvaltningen och kommunledningen. Kommunstyrelsens ordförande inledde med att beskriva Sveriges ekonomiska läge och hur bostadsmarknaden och sysselsättningen ser ut i Katrineholm för närvarande.

Därefter blev det möjlighet till diskussioner i mindre grupper utifrån ämnena skola och SFI, arbete och vuxenstudier, boende och familjeekonomi samt integration.

Några av frågorna som kom upp på mötet var önskemål om att det ska bli enklare att hitta boende samt att fler ungdomar ska kunna gå vidare till gymnasiet.

-  Vi följde upp mötet från höstas. Det var bra stämning, många frågor och återigen roligt att så många kvinnor kom och gjorde sin röst hörd, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström.

Fullsatt lokal under stormötet för somaliska katrineholmare där kommunalråd Göran Dahlström talade. Foto: Maria Magnusson

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*