30 oktober 2013

Sari Eriksson fortsätter som kommunchef

Kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm Göran Dahlström, kommer att förlänga Sari Erikssons förordnande som kommunchef till och med den 28 februari 2015.

 – Det har fungerat bra med Sari Eriksson som tillförordnad kommunchef. Hon har stort förtroende i organisationen och hos mig därför har jag valt att förlänga hennes förordnande. Den pågående rekryteringen av kommunchef till Katrineholms kommun kommer därför att avbrytas.

Det här innebär även att:

Jenny Bolander kommer att förordnas som förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen till och med den 28 februari 2015.

Sari Nilsson kommer att förordnas som ekonomichef till och med den 28 februari 2015.

Förslagen kommer att samverkas onsdagen den 6 november 2013.

För mer information kontakta:
Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm: 070 - 665 28 22

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*