21 maj 2013

Sandupptagning och gatusopning

Just nu tas sanden upp på väster, det arbetet beräknas vara färdigt om drygt en vecka. Därefter tas sanden upp i kransorterna. Om allt går som det ska borde vi vara färdiga i maj månad.

På grund av den långa vintern kom vi igång med arbetet senare i år. För att snabba på/korta ner tidsperioden för sandupptagningen har personalen arbetat tvåskift. 

Tyvärr har vi haft problem med den stora sandupptagaren på en lastbil, där en lagerinfästnig på ett hjul gått sönder. Vi väntar på reservdelar och beräknar att vara igång med full styrka i slutet av denna vecka.

Vänliga hälsningar
Erland Fröjd, service- och teknikförvaltningen

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*