22 mars 2013

Netto etablerar sig på Kvantumvallen

Kvantumvallen, idrottsanläggningen som stått oanvänd några år blir nu etableringsmark. Först att etablera sig blir Netto.

Kvantumvallens 27 000 kvm byter idag ägare, kommunen köper marken av Värmbols FC för tre miljoner kronor. 5 000 kvm säljs direkt vidare till livsmedelkedjan Netto som planerar att bygga ett varuhus inom kort.

Så fort detaljplaner och bygglov är klara sätter Netto igång arbetet med att bygga varuhuset som beräknas ta ca fyra månader att färdigställa. Butiken kommer att finnas i anslutning till Vingåkersvägen.

De övriga 22 000 kvadratmetrarna kommer att detaljplaneras för bostäder och handel, det finns redan idag intressenter till etableringsmarken.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*