4 februari 2013

Nedtagning av träd i centrala Katrineholm

Som ett led i Katrineholms kommuns vision 2025 arbetar vi med att göra våra parker säkrare och tryggare. I det arbetet går vi bland annat igenom vårt trädbestånd i de centrala delarna av Katrineholm.

Under 2012 gjordes inventeringar av flera stora träd i Katrineholms centrala delar som visade tecken på svaghet och sjukdom. Under hösten 2012 besiktades fyra av dessa solitärträd i parkerna. Ett solitärträd är ett träd som har stått fritt och fått möjlighet att utveckla kronan utifrån artens förutsättningar. Samtliga träd som har besiktigats visar tecken på svåra rötskador och sämre vitalitet. De undersökta träden är av trädarter som har en lägre motståndskraft mot rötangrepp.

Träden besiktades av en trädspecialist från Svensk Trädvård och Utbildning AB. Den bedömning som är gjord är att samtliga besiktade träd bör fällas omgående för att undvika person eller egendomsskador.
- Vi måste besikta våra träd så att de inte utgör någon fara för omgivningen. Samtidigt är det tråkigt när resultatet visar att vi måste ta ned träden, men säkerheten går före, säger Johan Ronnesjö parkingenjör på Service och teknikförvaltningen.
- Rötan har gjort träden ostadiga och det finns stor risk att dessa träd faller, vilket vi absolut vill undvika, påpekar även Johan Ronnesjö.

En del av träden kommer att bli ersatta av nya träd framöver. Fällningen kommer med all sannolikhet att ske under februari månad.

Följande träd ska fällas:
1st hästkastanj. Plats: infart till parkering vid Gröna Kulle, vänster sida.
1st oxel. Plats: infart till parkering vid Gröna Kulle, höger sida.  

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Har du frågor eller funderingar?
Kontakta Johan Ronnesjö, parkingenjör, Service och teknikförvaltningen,
telefon: 0150-572 18.

Svensk Trädvård och Utbildning