18 december 2013

Matavfall blir biogas

Snart blir ditt matavfall biogas och biogödsel. Idag har 179 av Sveriges kommuner helt eller delvis infört utsortering av matavfall. Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner har beslutat att matavfall ska sorteras ut separat det vill säga skilt från annat hushållsavfall.

- Att kommunerna ska sortera ut matavfall separat bestämdes i samband med att kommunernas avfallsplaner antogs år 2012. Enligt avfallsplanerna ska minst hälften av kommunernas matavfall samlas in separat 2017. Det insamlade matavfallet ska därefter rötas och rötrestens näring ska användas, säger Ann-Christine Nyberg, Renhållningschef på Sörmland Vatten och Avfall AB.

Under hösten 2013 genomfördes en förstudie i syfte att utreda vilket insamlingssystem för matavfall som lämpar sig att införa i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Avfallsplanens ledstjärnor; Enkelt för invånarna, Långsiktigt, Effektivt och Innebära god arbetsmiljö, har legat till grund vid bedömningen av lämpligt insamlingssystem.

Förstudien visade att sortering av matavfall i plastpåse med avvikande färg som sedan läggs i befintligt kärl lämpar sig bäst för kommunerna. Avfallet skickas därefter till en optisk sorteringsanläggning där plastpåsen med matavfall sorteras bort från övrigt hushållsavfall. Efter sortering avlägsnas påsen och därefter rötas matavfallet.

Målsättningen är att införandet påbörjas under 2015. Innan detta kan bli verklighet är det flera upphandlingar som behöver göras.

- Vi på Sörmland Vatten och Avfall AB är glada för att besluten om att införa matavfallsinsamling nu är fattade. Enligt det nationella målet ska minst 50 % av matavfallet sorteras ut och behandlas biologiskt till senast 2018. Det insamlade matavfallet kommer att rötas och bli biogas. Biogas ska driva fordon och är ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen så som bensin och diesel. Då biogas utvunnits blir en näringsrik rötrest kvar som kan användas som biogödsel, säger Ann-Christine Nyberg, Renhållningschef på Sörmland Vatten och Avfall AB.

För mer information, kontakta Sörmland Vatten 

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*