13 november 2013

Kommunfullmäktige i webb-tv 18 novemberMåndagen den 18 november kan du se kommunfullmäktiges sammanträde i webb-tv klockan 8.30.

Webbtvsändning 18 november

Här kan du bland annat ta del av följande ärenden: 

 

Allmänhetens fråga

1

Protokollsjustering

2

Sammanträdets laga tillkomst

3

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel, KFS 2.04

4

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats, KFS 4.10

5

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn och kontroll

6

VA-avgifter 2014

7

Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget år 2014

8

Övergripande plan med budget 2014-2016

9

Viadidaktnämnden – nytt avtal

10

Viadidaktnämnden - ändrat reglemente

11

En väg in till Katrineholms kommun för föreningslivet

12

Insamlingssystem för matavfall i Katrineholms kommun

13

Obesvarade motioner - redovisning

14

Bordlagt svar på interpellation om uthyrning av lägenheter i KFAB:s regi

15

Interpellation om passage till busshållplats vid Sågmon

16

Tillkommande ärenden

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*