29 augusti 2013

Katrineholm regionalt handelscentrum

Susanne Delséus, platschef Cityfastigheter, kommunalråd Göran Dahlström, Lars Hågbrandt, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen och Jan Fredriksson, ICA Maxi. Foto: Marie Moqvist

Handeln i Katrineholm har utvecklats starkt under de senaste åren efter en medveten, gemensam satsning från kommunens och näringslivets sida. Handelsområdet Lövåsen växer så det knakar men även i centrum har handeln utvecklats kraftigt. Lägg därtill att Katrineholm under en tid haft en mycket positiv befolkningstillväxt och den glädjande trenden är ett faktum.

– Med den utvecklingen vi har haft så har Katrineholm blivit ett regionalt handelscentrum. Och arbetet fortsätter med både Lövåsen, city och torget. Det är fantastiskt roligt, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström.

I dag huserar totalt 80 företag på Lövåsen, resultatet av ett långsiktigt arbete där kommunen satsat 110 miljoner kronor och företagen cirka en miljard kronor. Ett arbete som nu gett tydligt resultat. Handeln blomstrar och området sysselsätter drygt 1 100 personer.

Ökat Handelsindex

Det finns ett värde som kallas Handelsindex (HI) som delas upp i två segment; dagligvaror* och sällanköpsvaror**. HI visar vad invånarna i kommunen konsumerar i förhållande till vad butikerna på orten faktiskt omsätter. Vid index 100 är konsumtionen och omsättningen likställda.

– Ett index under 100 betyder att butikerna omsätter mindre än invånarna konsumerar – man handlar utanför kommungränsen. Är index över hundra är det tvärtom och kommunen har ett handelsinflöde. Katrineholm har gått starkt framåt de senaste åren och vi hade en försäljningstillväxt på sju procent i fjol, förklarar Lars Hågbrandt, chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Trendbrottet tydligt – små och medelstora orter i befolkningstäta regioner håller på att ta tillbaka en del av den handel de förlorat till storstäderna.

– Vi ser en tydlig förändring i köpbeteendet, många som tidigare åkte till Norrköping för att handla under helgerna stannar hemma. Lördag-söndag har blivit riktigt starka försäljningsdagar, vi har fått en kundtillväxt på 10-12 procent, berättar Jan Fredriksson, handlare på ICA Maxi i Katrineholm.

Även i centrum går utvecklingen framåt.

– Man skulle kunna tro att centrum konkurrerar med Lövåsen men så är det inte. Jag har flera intressenter på gång för lokaler i city. I sommar har butikerna dessutom haft väldigt många turister som shoppat runt bland butikerna i stan, berättar Susanne Delséus, platschef på Cityfastigheter.

Kommunen och näringslivet hjälps åt att nischa för att man handlar på Lövåsen och shoppar i centrum. På det viset kompletterar och triggar områdena varandra – handel föder handel – och få städer kan erbjuda ett stort handelsområde i så nära anslutning till centrum som här i Katrineholm. Det gör att människor som kommer hit för att handla på Lövåsen även passar på att ta en sväng "på stan". 

I Katrineholm ligger HI för dagligvaror nu på 100, vi invånare är alltså köptrogna vår stad och handlar här. För sällanköpshandeln ligger i dag på 75, vilket innebär att vi till viss del åker utanför kommunen för att handla. Det innebär också att det finns utrymme för nya etableringar i kommunen. Totalt har HI gått från 77 till 88 de senaste åren (2007-2012).

Fakta

HI tas årligen fram av Handelns Utredningsinstitut (HUI), och resultatet presenteras under hösten följande år.
*Dagligvaruförsäljning i varuhus och stormarknader samt total försäljning inom branscherna livsmedel, parfym, tobak, tidningar och blommor
** Sällanköpsvaruförsäljning i varuhus och stormarknader samt total försäljning inom branscherna kläder, skor accessoarer, tyger, möbler, järn- och byggvaror, hushållsapparater, belysning, färg, tapeter, övrig hemutrustning, foto, sport, radio, TV, ur, guld, optik, bok, papper, musik, leksaker, data, telefoni och övrigt

Skicka ett tips om sidan till någon