20 november 2013

Katrineholmarnas torg tar form

Katrineholms torg var i begynnelsen en livlig handelsplats dit man åkte med häst o vagn för att köpa och sälja varor och för att träffas. Genom åren har torget förändrats. Från parkeringsplats till dagens ganska folktomma torg. Men nu börjar katrineholmarnas torg ta form.

Idéskiss över Katrineholms torg som den kan se ut 2017

Hösten 2012 genomfördes en omfattande dialog med kommunens invånare i sambete med Katrineholms Kuriren.  Målet var att få fram hur Katrineholmarna vill se sitt framtida torg.

Invånarnas starkaste synpunkter är att det på torget ska finnas vatten, det ska vara grönt men inte en park, det ska vara en samlingsplats med uteserveringar i söderläge, folkliv och aktiviteter, det ska finnas ”rumskänsla”. Dessa och många fler synpunkter har nu resulterat i ett par skisser med en viljeinriktning med torget. Skisserna kan du se i länken till höger. Det finns också en idéskiss på ett nytt hus på torget, mot järnvägsstationen.

Så här ser tidplanen ut för det fortsatta arbetet:

2013 november: Beslut i Kommunstyrelsen
2013 december: Planuppdrag Byggnadsnämnden
2014 jan-aug: Arkitekttävling hus på torget
2014 augusti – 2015 maj: Projektering, planprocess
2015 maj: Antaganden detaljplan
2015 augusti: Byggstart
2017 mars: Invigning av nytt torg och hus

Torgskisser: Torbjörn Andersson och Pege Hillinge, Sweco
Husskisser: Arkitektgruppen GKAK

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Se skisser över torget

Idéskiss torget 2017

Översiktsplan 2030