28 mars 2013

Katrineholm på mässa i Cannes

Investerarmässan MIPIM i Cannes är Europas ledande årliga mötesplats för fastighetsbranschen. Den hölls i år 12-15 mars och Katrineholm var på plats för att marknadsföra sig.

Katrineholm deltar sedan flera år i Stockholm Business Region (SBR) som marknadsför stockholmsregionen som en bra plats att investera och driva företag. Katrineholm deltog i SBR:s monter under MIPIM, bland annat för att lyfta fram Katrineholms strategiska läge för framtida näringslivsetableringar.

Katrineholms kommuns representanter träffade ett 10-tal potentiella samarbetspartners på plats i Cannes; fastighetsbolag, byggherrar samt andra kommuner. Lars-Erik Sandhgren, avdelningschef Näringsliv–Samhällsutveckling förklarar:

- Vårt syfte var dels att delta i några seminarier där logistikcentras presenterades eftersom vårt jobb på mässan var att marknadsföra Logistikcentrum, dels ville vi lyfta fram Katrineholms strategiska läge för framtida näringslivsetableringar. Vår kommun är medlemmar i SBR och med den kraft som regionen tillsammans har, ska givetvis även vi dra nytta av intresset från såväl inhemska som utländska aktörer. Att agera proaktivt och uppsökande ingår i våra åtaganden.

Stockholmsregionens monter marknadsför sig tillsammans med både kommuner och näringsliv och utsågs i år till Bästa Monter för hela mässan som hade över 20 000 besökare, varav 4 300 investerare. Totalt ställde 1850 organisationer ut och bland dessa fanns 300 kommuner. Projekt från 80 länder visas upp och 400 journalister från hela världen fanns på plats för att bevaka hela evenemanget.

 

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*