10 september 2013

Katrineholm är på rätt väg enligt ny nöjd-kundmätning

För andra gången har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en Öppen jämförelse inom området företagsklimat, i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

I en Öppen jämförelse redovisas och jämförs olika verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Jämförelserna ska stimulera till utveckling och förbättringar genom att kommuner och landsting lär av varandra. Undersökningen i SBA:s upptagningsområde kallas NKI Servicemätning och omfattar 51 kommuner. NKI står för Nöjd-Kund-Index.

Kommunen får klart godkänt betyg

Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och visar servicenivån mot företagen; alltså inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på.

Undersökningen omfattar fem myndighetsområden: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. Frågorna rör tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Ett värde över 80 är mycket högt, mellan 70-80 högt, 62-69 godkänt, 50-61 är lågt och mindre än 50 mycket lågt.

Totalt alla verksamhetsområden:

Genomsnitts-NKI alla kommuner: 67
Katrineholms NKI landar i år på 65, vilket är godkänt och en höjning från fjolårets 64.

Brandtillsyn

Genomsnitt alla kommuner: 76               Katrineholm: 83

Bygglov

Genomsnitt alla kommuner: 57               Katrineholm: 69

Markupplåtelse

Genomsnitt alla kommuner: 66               Katrineholm: 76

Serveringstillstånd

Genomsnitt alla kommuner: 73               Katrineholm: 69

Miljötillsyn

Genomsnitt alla kommuner: 65               Katrineholm: 57

Katrineholms kommun ligger på plats 122 i SKL:s ranking av samtliga kommuner och plats 35 i SBA:s ranking. Ett kontinuerligt och långsiktigt arbete med att förbättra sig inom de olika områdena pågår och resultatet visar att kunderna inom bygglov och markupplåtelse är nöjda, vilket är mycket bra.

– Jag tycker att det är glädjande att vi inte tappar mark utan sakta ökar värdena. Vi har arbetat med servicefrågan under ett års tid och har den som en framgångsfaktor för förvaltningen. Däremot har vi tappat på miljötillsynen så där håller vi på att analysera och titta på hur vi skall kunna förbättra oss till nästa mätning. Det är alltid bra och nyttigt att mäta och ta reda på vad våra kunder förväntar sig av oss - det är enda sättet att kunna göra bättre ifrån oss i framtiden, säger Lars Hågbrandt, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm.

Skicka ett tips om sidan till någon

Relaterat

SKL:s mätning