15 april 2013

Järnvägsspår under Vasabron

Katrineholms logistikcentrum behöver längre järnvägsspår i takt med att godstågen blir allt längre. Därför förlängs just nu ett spår i centrala Katrineholm, från Fabriksgatan, under Vasabron och mot terminalerna. Samtidigt passar Trafikverket på att renovera Vasabron.

När Vasabron ska renoveras kommer framkomligheten att vara begränsad eller helt avstängd. Trafikomläggningen kommer att ske stegvis:

4 mars: två körfält på Vasabron kommer att vara avstängda och det blir dubbelriktad trafik på de återstående körfälten.

21 mars: Vasabron stängs av för all trafik. Motorfordon hänvisas till Mejerigatan och gående och cyklister hänvisas till tunneln under spåren vid Centralstationen.

13 maj: trafiken kan rulla som vanligt igen över Vasabron.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*