2 september 2013

Handeln i Katrineholm ökar mest i länet

Detaljhandeln i Katrineholm växer snabbast i hela länet, visar siffror från Handelns utredningsinstitut, HUI research.

Detaljhandeln i Katrineholm ökade med 110 miljoner kronor under år 2011/2012, I Eskilstuna var ökningen 80 miljoner kronor och i Nyköping 64 miljoner.

Trendbrottet tydligt – små och medelstora orter i befolkningstäta regioner håller på att ta tillbaka en del av den handel de förlorat till storstäderna.

– Vi ser en tydlig förändring i köpbeteendet, många som tidigare åkte till Norrköping för att handla under helgerna stannar hemma. Lördag-söndag har blivit riktigt starka försäljningsdagar, vi har fått en kundtillväxt på 10-12 procent, berättar Jan Fredriksson, handlare på ICA Maxi i Katrineholm.

Skicka ett tips om sidan till någon