10 september 2013

Göran Dahlström uppvaktar Trafikverket

En delegation från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet uppvaktar idag (10/9) Trafikverket angående förslag till Tågplan 2014 som publicerades den 28 juni.

Syftet med besöket är att betona en robust tågtrafik för arbetspendling och samhällsutveckling. Under mötet vill delegationen skapa förutsättningar för att den regionala tågtrafiken för arbetspendling säkerställs.

Delegationsgruppen avser lyfta frågor om hur vi kan få långsiktiga och stabila system för arbetspendling och samtidigt komma bort från en situation där vi år från år har drastiska förändringar som påverkar människors vardag. Viktigt att poängtera är att delegationsgruppen anser att Sörmlandspilen inte ska utsättas för fler försämringar.

Delgationsgruppens förslag på förbättring är att skapa ett bredare, samverkande arbetssätt med involvering av fler intressenter inför samråd och förslag, stabilisera och göra de ettåriga tilldelningsprocesserna mer förutsägbara samt utveckla de nuvarande bedömningskriterierna.

Delegationen som besöker Trafikverket består av:

- Åsa Kullgren, ordförande Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och ordförande Landstingsstyrelsen i Sörmland.

- Johan Rocklind, ledamot Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och kommunstyrelsens ordförande i Gnesta kommun.

- Göran Dahlström, ledamot Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och kommunstyrelsens ordförande i Katrineholms kommun.

- Elof Hansjons, kommunstyrelsens vice ordförande i Södertälje kommun.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*