10 april 2013

Gatusopning pågår

I Katrineholms kommun pågår för närvarande upptagning av sand på gator och vägar. Arbetet beräknas vara klart i slutet av maj.
 
Turordning enligt följande:

1. Centrum, gång- och cykelvägar
2. Norr
3. Öster
4. Söder
5. Väster
6. Kransorterna
 
Fastighetsägare uppmanas att sopa upp och föra bort sand från gångbanan innan vi sopar gatan.
OBS! Respektera de tillfälliga p-förbuden. Vid parkering på gatumark gäller max 24 timmars parkering.
OBS! Vi ser mycket hundbajs – har du hund – ta upp efter den.
Frågor i ärendet besvaras av Service- och teknikförvaltningen, telefon 0150-571 69.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*