14 maj 2013

Fortsatt satsning på pedagogisk skicklighet

I år avsätter Katrineholm 1,5 miljoner kronor till lärarlönerna, utöver avtalet. En ökad satsning för att förbättra resultaten i skolorna.

Under lärarnas löneförhandlingar i fjol gick diskussionerna höga, både kring förhandlingsborden och i media. Till slut landade avtalet på 4,2 procent 2012, och i år två procents löneökning.

Katrineholm kompenserade fullt ut för lärarlönerna enligt avtalet, utan neddragningar i verksamheten. Dessutom gick kommunen i bräschen och avsatte redan under 2012 en miljon kronor utöver avtalet för att öka lönespridningen, belöna pedagogisk skicklighet och öka måluppfyllelsen. Denna satsning vill man nu fortsätta.

– De två saker som enligt forskning betyder allra mest för elevernas resultat i skolan är föräldrarnas utbildningsbakgrund samt kompetenta, duktiga lärare. En av dessa komponenter kan vi från kommunens sida påverka och därför vill vi inte bara fortsätta utan även stärka den här satsningen med 1,5 miljoner kronor 2013, berättar kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström.

Lönerna ska fördelas individuellt och differentierat, där pedagogisk skicklighet är en tydlig prioritering. 

– Vi vill hålla en hög kompetens och det klarar vi bäst genom att fortsätta den här satsningen. Inte bara för att behålla utan även få hit hög kompetens och grunden till det hela är naturligtvis att det ska komma eleverna tillgodo och i slutänden höja resultaten i skolan, avslutar Dahlström.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*