18 mars 2013

Föreläsning och frågestund med Livsmedelsverket

2009 antog Katrineholms kommun ett kostpolitiskt program som styrdokument och praktiskt redskap för ett målinriktat handlande inom kostområdet. Nu revideras Kostpolitiska programmet inför detta finns nu möjlighet att få svar på frågor direkt från Livsmedelsverket.

Var: Lokstallarna
När: tisdag 19 mars klockan 17.00-19.00

Program:

Föreläsning: Livsmedelsverket föreläser om sina råd och rekommendationer. De berättar även de lagar vi omfattas av och måste förhålla oss till.

Maten i Katrineholms kommun: Visionen, vår verksamhet och politiska åtaganden. Arbetet med att laga mat från grunden, minska matsvinnet, samarbetet med pedagoger och rektorer samt Kostpolitiska programmet.

Fråga panelen: Kostchef Camilla Wiström, dietist Sara Svensson, Eva Sundberg från Livsmedelsverket, kommunjurist Staffan Källström samt ordförande i Service- och tekniknämnden Johan Hartman.

Välkommen!

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*