19 mars 2013

Ferieinkomsten för ungdomar

Det har framkommit att Katrineholms kommuns riktlinjer för feriearbetande ungdomars inkomst är otydliga.

Socialnämndens ordförande Pat Werner (S), meddelar att man på grund av detta avser förtydliga riktlinjerna på nämndens möte i april. Förtydligandet gäller att ungdomar som har sommarjobb år 2013, kan tjäna upp till 22 500 kronor utan att det påverkar rätten till försörjningsstöd.

För ytterligare information, kontakta:
Pat Werner (S), socialnämndens ordförande, telefon 0705-58 92 12

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*