6 november 2013

Fantastisk klättring på Miljöranking

I Miljöaktuellts ranking för 2013 kom Katrineholms kommun på 91:a plats, en fantastik klättring från föregående års placering som var 225.

För femte året i rad har Miljöaktuellt genomfört en kommunranking. Resultatet baseras på Miljöaktuellts egen enkät som kommunerna svarat på och 7 andra källor; Gröna Bilister, Grön Flagg från Håll Sverige Rent, SKL Insikt från Sveriges kommuner och landsting, Vattenmyndigheten, Boverkets miljömålsenkät, Ekomatcentrum samt, Kolada – kommunernas och landstingens gemensamma databas.

 - Den största anledningen till klättringen är att undersökningen numera riktar in sig på hållbar utveckling istället för som tidigare bara rena miljöfrågor, säger Håkan Lernefalk miljöstrateg vid Katrineholms kommun.

Begreppet hållbar utveckling

Enligt den kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland 1987, är hållbar utveckling "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". De tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, sociala och miljömässiga - ska samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra. Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 erkändes begreppet hållbar utveckling som en överordnad princip för FN:s arbete.

Källa: www.regeringskansliet.se

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Läs mer om undersökningen

Miljöaktuellt