17 september 2013

Bron vid Stettin öppnar vecka 40

Bron som går över SJ-spåren vid Stettin på väg 596 renoveras. Bron blir inte klar som planerat utan Trafikverket förlänger arbetet med en vecka. Bron planeras att öppna igen den 4 oktober klockan 23:00.

Omledningsskyltar kommer att visa trafikanterna alternativa körvägar. rafikverket rekommenderar trafik som ska köra väg 596 mellan väg 52 och väg 591 att istället köra väg 52, väg 590 och väg 591.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Trafikverket