11 december 2013

Befolkningssiffror ger miljoner till äldreomsorgen

Katrineholms befolkningssiffror den första november var 32 890, nästan hundra invånare fler än vad kommunen räknat med i budget för 2014, och 425 fler än första november 2012. Det är novembersiffran som styr statsbidraget för kommande år, vilket innebär att Katrineholm kan tillgodoräkna sig ytterligare cirka 4,5 miljoner för 2014. I kommunens budget för 2014 har vi satsat mest på förskolan, skolan, maten och jobben.

– Nu gör vi en budgetrevidering och förstärker vård och omsorgsnämndens budgetram med 5 miljoner till deras ordinarie verksamhet. Det känns oerhört bra att vi blir fler i Katrineholm och kan satsa ytterligare på våra gamla, sjuka och funktionsnedsatta, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

För ytterligare information, kontakta:
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande, telefon 0706-65 28 22

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*