26 april 2013

Bättre näringslivsklimat i Katrineholm

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor undersökning bland landets företagare som ligger till grund för deras prestigefyllda ranking som publiceras i april. Listan visar Sveriges kommuners näringslivsklimat och i år gjorde Katrineholm en rejäl uppryckning – från plats 244 till plats 196 – och hamnade för första gången över 200-strecket.

– Det är fantastiskt att vi har förbättrat vårt resultat så mycket. Vi har tillsammans med näringslivet tagit fram ett program med sju punkter för att få ett bättre näringslivsklimat. Men ett sådant här arbete måste vara kontinuerligt för att ge ännu bättre resultat över tid. Därför fortsätter vi jobba för ett bättre näringsliv i Katrineholm tillsammans med stadens företagare, säger Lars Hågbrandt, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Katrineholm har alltså, tillsammans med näringslivet, jobbat hårt för detta vilket visade sig vara vägen till framgång. Här är de mått och steg vi har tagit för att nå bättre resultat:

 • Kommunen har bildat ett näringslivsråd och tagit fram ett program på sju punkter för ett bättre näringslivsklimat.
 • Vi har genomfört 141 företagsbesök under 2012 och företagsbesöken fortsätter under 2013.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen har utbildat personalen i ”kunden i fokus”.
 • Avvikelserapport för bygglovtider och detaljplanetider, det vill säga att kommunen lovar och garanterar en bygglovstid till kunderna, resultatet rapporteras sedan till politikerna
 • Det har gått ut en enkät till alla kunder som sökt bygglov, miljötillstånd och trafiktillstånd för att få en bild av hur nöjda kunderna är och utifrån det har vi gjort förbättringar.
 • Kommunen erbjuder rådgivning av bygglov, i miljöfrågor samt gällande park och trädgård.
 • Samverkan med Svensk näringsliv och Företagarna. Tillsammans har vi anordnat gemensamma konferenser på temat Ett bättre näringslivsklimat.
 • Vi har skapat en grupp för Citysamverkan mellan fastighetsägarna, Svensk handel, KFV Marknadsföring och kommunen.
 • Kommunen satsar medel i Nyföretagarcentrum och Katec.

Nyföretagarcentrum Västra Sörmland ger kostnadsfri rådgivning till den som funderar på att starta, eller redan har startat, eget företag. Rådgivare hjälper till kring affärsidé, frågor om budget, marknadsföring eller annat som rör företagande.

Katec är ett utvecklingsbolag som ägs till 49% av Katrineholms Kommun och till 51% av näringslivet. Det ska vara en resurs för människor, företag och samhälle för utveckling av nya produkter, tjänster och företag. Målet är att skapa nya arbetsstillfällen, nya företag och allmänt bidra till förnyelse i kommunen.

 • Katrineholm satsar aktivt på UF-företag och ger flera stipendier på totalt 50 000 kronor till ungdomar för att ytterligare utveckla sitt ledarskap och entreprenadskap.
 • Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning ger ut ett näringslivsnytt på webben och i .0150 skriver vi om näringslivet.
 • Kompetensförsörjning diskuteras med företagarna och kommunen har varit i Holland på en rekryteringsmässa och fann 58 intressenter som kunde tänka sig flytta hit.
 • Diskussioner förs med Ericsson om ett Science Park-koncept runt deras fabrik.
 • Katrineholms kommun är delfinansiär i Morgonsoffan och Expot.

Morgonsoffan är ett koncept som kan liknas vid ett morgonprogram på TV4. Det innehåller aktuella nyheter och ämnen från våra medarrangörer, intervjuer, trisskrap, nätverkande och möjlighet att göra affärer. Allt detta serveras inkl frukost i mysig miljö med nyheter om näringslivet i regionen, möjlighet att träffa andra företag och företagsamma personer och möjlighet till marknadsföring av det egna företaget. Katrineholms-Kuriren webb-sänder live.

Expot är en lokal mässa med syfte att skapa en mötesplats för näringslivet i regionen. Här får företagen samtidigt möjlighet att visa upp sig, sina produkter och sin verksamhet för allmänheten. En plats för marknadsföring av företaget, rekrytering av personal och skapande av nya nätverk.

Skicka ett tips om sidan till någon