Planering

Planering i en kommun sker på olika nivåer. Kommunfullmäktige står för den övergripande planeringen och nämnden planerar för sin verksamhet, det är den politiska nivån. Tjänstemännens uppgift är sedan att bryta ner politikens planering, det gör man i verksamhetsplaner av olika slag.

Planering på lång sikt - vision

Kommunens planering på lång sikt konkretiseras i visionen. I visionen beskriver politikerna hur de vill att Katrineholms kommun ska se ut i framtiden på en rad olika områden.

Vision 2025

Planering för mandatperioden - kommunplan

För varje mandatperiod görs en planering där det framgår vad politikerna har för målsättningar och prioriteringar för perioden. Denna planering sammanställs i kommunplanen.

Kommunplan 2015-2018

Planering för ett enskilt år

Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Men det finns också behov av att planera vissa saker lite mer kortsiktigt, år för år. Denna planering uttrycks i övergripande plan med budget. Där framgår det till exempel exakt vilka ekonomiska ramar varje nämnd ska ha.

Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då det politiska planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet går ut tillsammans med kommunplanen till nämnder och bolag som svarar upp med sina åtaganden. I september sker beredning av den övergripande planen som fastställs i kommunstyrelsen i oktober och i kommunfullmäktige i november. 

Kommunens övergripande plan med budget

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*