Tillväxt och utveckling

Avdelningen för Tillväxt och Utveckling bidrar i arbetet med att skapa attraktiva boende- och livsmiljöer inom Katrineholms kommun.

Vi arbetar långsiktigt med insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i form av:

  • fler arbetstillfällen
  • flera företag 
  • och fler invånare.

Vi arbetar bland annat med

  • mark- och exploatering
  • miljö/hållbar miljö
  • klimat och energi
  • kommunikationer
  • internationellt arbete
  • näringslivsfrågor
  • landsbygdsutveckling

Avdelningschef

Lars-Erik Sandhgren, avdelningschef för Tillväxt och Utveckling på samhällsbyggnadsförvaltningen. Lars-Erik Sandhgren
Telefon: 0150-572 06
E-post: Lars-Erik Sandhgren
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*