Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningens förvaltningskontor i Safirenhuset på Drottninggatan 19

 

Information om de verksamheter som tillhör bildningsförvaltningen finns under Barn och utbildning.

Adress och öppettider

Besöksadress

Drottninggatan 19, Safirenhuset

Postadress

Katrineholms kommun
Bildningsförvaltningen
641 80 Katrineholm 

Öppettider

Måndag-fredag klockan 8-12 och 13-16.

Telefon expedition: 0150- 572 70
E-post: bildningsforvaltningen@katrineholm.se

Förvaltningschef

Helene Björkqvist
Telefon: 0150-572 64
E-post: helene.bjorkqvist@katrineholm.se

Verksamhetschef förvaltningskontor, biträdande förvaltningschef

Jörgen Rüdeberg
Telefon: 0150-572 70
E-post: jorgen.rudeberg@katrineholm.se    

Verksamhetschef, förskola-årskurs 6 område Nord + Öst

Margaretha Lindman
Telefon: 0150-572 87
E-post: Margaretha.Lindman@katrineholm.se

Verksamhetschef, förskola-årskurs 6 område Syd + Väst

Birgitta Dahlbeck
Telefon: 0150- 572 71
E-post: Birgitta.Dahlbeck@katrineholm.se

Verksamhetschef, årskurs 7-9 samt gymnasieskolan

Elsemarie Hallqvist
Telefon: 0150- 572 75
E-post: Elsemarie.Hallqvist@katrineholm.se

Ansvarsområden

Bildningsförvaltningen ansvarar för följande verksamheter:

 • förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)
 • förskoleklass
 • fritidshem
 • grundskola för barn och ungdomar 1-16 år
 • gymnasieskola
 • grundsärskola
 • gymnasiesärskola
 • kommunal teknikskola, KomTek
 • kulturskola
 • elevhälsa
 • uppföljning av elever som avbryter sina gymnasiestudier.
Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*